Viziunea
Dezvoltarea continuă a liderilor creștini pentru biserici și organizații dinamice, relevante și cu impact în societatea contemporană.
Misiunea
Dezvoltarea de resurse și asistarea liderilor în aplicarea lor contextualizată în bisericile locale.
Valori
 • Fidelitate față de Biblie
 • Integritate
 • Deschidere spre învățare și formarea continue
 • Dare de socoteală
 • Unitate în diversitate
 • Familia formată dintre un bărbat și o femeie
Practici
 • Orientarea pe scop, nu pe programe
 • Conducerea și lucrul în echipă
 • Ucenicia ca mod de viață
 • Slujirea sub împuternicirea Duhului Sfânt
 • Cultivarea unei mentalități misionale
 • Dezvoltarea unui stil de viață echilibrat